Nu finns uppdaterade seriespelsregler inlagda. Seriespelsreglerna är av SBTF uppdaterade den 1:e september 2023. Dessa regler ersätter således tidigare regler.

SBTF-Serieregler